top of page
568%20laikilenalena.jpg

Papa Alakai

Governing Board

O ta laisi ta mea ai nui a ta poe Hawaii. A o te alakai pono ana o na alakai te kuleana nui e ola pono ai ke kula.
 

Laiki—The term for “rice,” is the staple for many and is sustenance in Hawaii.  The governance of every school is the “staple” of any school as thoughtful policies must provide the foundation of any school

bottom of page