📚He KULEANA ta katou e HOILINA MAU a e HOOHANOHANO MAU ai i na tupuna o Niihau 💕 HOOMAITAI i na haumana a pau loa i lilo i mea katau 👏🏽 ua HOOTO IA ketahi mahele o ta katou kuleana NUI no na hanauna e hiti mai ana! 🙌🏽 #mahaloiaIesu #heKULEANAtakatou #hoilinamau #tupaalikekatou #hoohanohanoinatupunaoNiihau #eolamauitaoleloNiihau #eolamauinamuoleloNiihau

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now